Komplex mozgásterápiás megoldások

Adatkezelési Tájékoztató


Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Sándor Attila EV
Székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 43.
Magánszemély, egyéni vállalkozás esetén:
Adószám: 69196100-1-42
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a
továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz
az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a
Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő
személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti,
használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön
személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel
összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő (Sándor Attila E.V.) elkötelezett e honlapot felkereső egyének
személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és
nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes
adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről
szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a
tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel,
illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek
részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott
formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely
az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és
ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket,
jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása
nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Sándor Attila
EV az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az
alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Sándor Attila, 1221 Budapest,
Kossuth Lajos utca 43. vagy írjon az info@attilamassage.com e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi körök
Sándor Attila EV.
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca

43.

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult
hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti –
cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az
adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az
összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám
szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes
személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön
személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel
történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön
személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság,
telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen
megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti,
megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó
adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a
honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és
szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes
adatok pontosak, naprakészek legyenek.
Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
● Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
● Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
● E-mail cím
● Telefonszám
● Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a
honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési
mintázat)

Adatkezelés időtartama:
● Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig
● Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
● Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben –
továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek,
valamint társaságok részére:
● Adatfeldolgozás
● Jogi képviselet
● Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
● Kézbesítés
● Könyvelés
● Követeléskezelés

● Marketing
● Számlázás

Adatfeldolgozók
Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási
mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-
mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése
érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített)
vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a
termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.
Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):
FOXPOST Zrt.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 –
Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország,
3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail:
info@foxpost.hu
A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító
cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek
A tulajdonos, Sándor Attila E.V. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül
más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében,
tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
● Tárhely szolgáltató: EV2 Internet Kft.

1149 Budapest, Róna út 120-122. Nyitvatartás: H-P 9-12 óráig és 13-
17 óráig Tel: 460-0104, 70-338-4091Fax: 221-1102 email:
info@ev2.hu Adószám: 13335072-2-42 Cégjegyzékszám:01-09-
987250 Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
nyilvántartásában. – adatvédelmi nyilatkozat link
● Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat
és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó
szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console,
Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube,
Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és
adatvédelmi elvei.
● Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által
kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat
és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.


● FOXPOST Zrt.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 –
Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország,
3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok
közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani.
Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-
mailben vagy postai levél formájában, az kapcsolatban megjelölt
elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak
védelme
Sándor Attila EV. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma
többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem
gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy
gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre
vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az
adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban
az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok
felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és
korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb
megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése
A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak
● Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel
● Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás,
törlés, megsemmisítés
● Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik
személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
● Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
● ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-
értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
● Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név,
azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

● Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
● Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
● Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy
● Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett,
https://attilamassage.hu/videotar/weboldalon és az ott meghatározott
egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
● Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel,
az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
● Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1
391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
weboldal: naih.hu)
● Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem
weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás
nyújtására
● Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése,
mellyel felhasználói fiókot hoz létre
● Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
● Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói
részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben
részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
● Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Sándor Attila EV. és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai